Tegningen er skjematisk og stemmer ikke helt på målene fordi noen båtplasser er bredere enn andre.